Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Uwaga! Konkurs historyczny!


W czwartek, 6 lutego odbył się szkolny etap  VII edycji konkursu „Żołnierze wyklęci obudźcie Polskę!”, organizowanego przez biuro poselskie Posła na Sejm RP: Roberta Telusa.

Spośród uczniów naszej szkoły najlepiej wypadli pierwszoklasiści:

1.    Mikołaj Tatar 1 Icp
2.    Jurand Kryszewski 1Mtw
3.    Piotr Kwapis  1 E

Chłopakom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie II, który odbędzie się pod koniec lutego w Opocznie.

Nauczyciele historii: Joanna Kryszewska i Robert Kołczyński

001  002

OGŁOSZENIE WYBORCZE


Szkolna Komisja Wyborcza ogłasza Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.                     

ZSP nr 1 został przydzielony jeden mandat, wybory odbędą się 2 marca 2020r. Wszystkich zainteresowanych kandydaturą prosimy o zgłaszanie się do p. Greszel w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2020r.

Uwaga! Konkurs historyczny!

VII edycja konkursu „Żołnierze wyklęci obudźcie Polskę!”, organizowanego przez Posła na Sejm RP: Roberta Telusa.

Etap szkolny odbędzie się 6 lutego o godzinie 9.30 w Sali nr 110.

Zapraszam uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w konkursie.

Joanna Kryszewska

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


157 lat temu w styczniu 1863 roku wybuchło powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Powstanie, nazwane przez historyków Styczniowym, zostało ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Objęło swym zasięgiem ziemie zaboru rosyjskiego i trwało do jesieni 1864 r. Było największym polskim powstaniem narodowym i spotkało się z poparciem międzynarodowym. Szacuje się, że w walkach po stronie polskiej wzięło udział około 200 tys. powstańców, stoczono ponad 1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko tysiąc zostało straconych, a około 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię. Po upadku powstania zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, a ludność polską władze carskie poddały różnym represjom.

W piątek 31 stycznia 2020 roku, w rocznicę tego zrywu narodowego, w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się uroczystości mające upamiętnić bohaterów tamtego zrywu niepodległościowego.

W uroczystej mszy świętej wzięły udział władze powiatu, przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej oraz uczniowie tomaszowskich szkół.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki reprezentowały klasy 1 I oraz 2 Iw wraz z opiekunami – Karoliną Ziętarą, Markiem Śmiglem oraz Dariuszem Jachimowskim.

Klasa 2 Iw wystawiła poczet sztandarowy.

tekst i foto: Dariusz Jachimowski

002  001

Zgłoszenia na egzamin zawodowy na sesję czerwiec-lipiec 2020

Uczniowie klas trzecich:

- Termin złożenia deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2020 - do 31.01.2020.(piątek)

- Deklaracje wyłącznie na nowych, zamieszczonych poniżej, drukach:

technik elektryk EE.05 (doc)

technik informatyk EE.08 (doc)

technik teleinformatyk EE.10 (doc)

technik elektronik EE.03 (doc)

technik hotelarstwa TG.12 (doc)

technik mechatronik EE.02 (doc)

technik mechanik MG.17 (doc)

Uczniowie klas czwartych oraz absolwenci:

- Składają deklarację na starych drukach.

- Osoby, które były zgłoszone do egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 i były nieobecne na egzaminie, należy zgłosić do sesji czerwiec-lipiec 2020 w nieprzekraczalnym terminie do 29.02.2020.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl