AWANS SZTAFETY CHŁOPCÓW do ½ finału wojewódzkiego

foto

 

Sztafeta dziewcząt na czwartym miejscu.

07.10.2019 r. na Mistrzostwach Powiatu naszą szkołę reprezentowały dwie sztafety w składzie:

REPREZENTACJA CHŁOPCÓW: 16.10.2019r.  półfinał  wojewódzki

Aureliusz Krzyżanowski    
Mateusz Bielecki
Rogowski Mateusz
Wójciak Mateusz
Domalik Dominik
Pietrzyk Radosław
Balcerczyk Dawid
Pietrzyk Patryk

REPREZENTACJA DZIEWCZĄT:

Siewierska Aleksandra
Dziadczyk Natalia
Kamińska Martyna
Zając Angelika
Barjasz Magdalena
Badek Karolina
Stanisławska Julia
Sobota Patrycja

Dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły.
Opiekun pan Mieczysław Kwapisz

 

Podsumowanie projektu Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych

 foto

W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się w dn.10.10.2019r. wyjątkowa uroczystość, jaką było w podsumowanie projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Program stypendialny realizowany był w roku szkolnym 2018/2019 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.  
W spotkaniu wziął udział Wicemarszałek Województwa Łódzkiego –  pan Zbigniew Ziemba, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji – pani Halina Cyrulska,  członkowie Zespołu Projektu, dyrektorzy szkół, stypendyści  oraz nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni.

Głównym punktem uroczystości były prezentacje osiągnięć stypendystów, którzy stworzyli najciekawsze Indywidualne Plany Rozwoju, a po otrzymaniu stypendium  konsekwentnie je realizowali przez cały okres trwania projektu. Wśród pięciorga stypendystów, którzy mieli możliwość zaprezentowania swoich prac i osiągnięć było dwoje uczniów naszej szkoły - Emilia Skibińska, uczennica klasy IV hotelarskiej, której opiekunem dydaktycznym był pan Dariusz Jachimowski oraz Dominik Kowalski z klasy IV informatycznej, którego opiekunem była pani Jolanta Nikodemska. Stypendyści przedstawili, w jaki sposób realizowali cele założone w Indywidualnym Planie Rozwoju i bardzo ciekawie zaprezentowali to, co udało im się osiągnąć dzięki otrzymanemu stypendium.
Podczas uroczystości szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim przedstawiła pani Jolanta Nikodemska – wicedyrektor szkoły. W ZSP nr 1 ze stypendium skorzystało 88 uczniów ze wszystkich zawodów, w których kształci nasza szkoła. Pani Dyrektor bardzo szczegółowo przedstawiła cele przedsięwzięcia i rezultaty, jakie uczniowie osiągnęli dzięki wsparciu programu. Wymiernym efektem realizowanych działań w ramach projektu było uzyskanie przez uczniów bardzo wysokich wyników z egzaminów z kwalifikacji i zdobycie tytułu technika.
Wszyscy występujący zgodnie podkreślali, że zrealizowany projekt był bardzo potrzebny. Pozwolił wielu młodym ludziom zrealizować swoje pasje, zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy i wzbogacić się o nowe kompetencje.
Przypomnijmy, że celem programu stypendialnego było właśnie umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.
Wartość projektu była ogromna i zamykała się kwotą ponad 20 mln. zł. Podczas naboru wpłynęło łącznie 3020 wniosków, a w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej do przyznania stypendium w kwotach 10 tys. i 6 tys. rekomendowano 2830 uczniów.

Najważniejszą informacją dla wszystkich uczniów jest to, że już niedługo będzie można aplikować do kolejnej edycji projektu, bo jak zapewniali członkowie Biura Projektu, program wsparcia najzdolniejszych uczniów będzie kontynuowany w bieżącym roku szkolnym.

 

Szkolili się kadeci „Mechanika”

foto

Kadeci klasy czwartej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim kontynuowali comiesięczne szkolenie praktyczne w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa”.

Podczas szkolenia nie zabrakło doskonalenia umiejętności z musztry zespołowej i pracy na mapach w terenie. Główny wysiłek szkoleniowy skierowany był jednak na ćwiczenia przygotowawcze do strzelania z broni strzeleckiej (w tym z wykorzystaniem systemów i urządzeń szkolno-treningowych, trenażerów itp.), ćwiczenia w obserwacji terenu oraz działania taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i czteroosobowej.

Wycieczka "Szlakiem miejsc pamięci narodowej" Sandomierz- Góry Świętokrzyskie- Kazimierz

foto

 

W dniach 7–8 października 2019 roku uczniowie klasy I Informatyk wojskowy wraz z opiekunami panią Iwoną Poganowska, panią Iwoną Opałką i panem Dariuszem Piotrowskim udali się na wycieczkę edukacyjną „Szlakiem miejsc pamięci narodowej”.

Program wycieczki obejmował Sandomierz – Góry Świętokrzyskie – Kazimierz Dolny.

W Sandomierzu jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, malowniczo położonym na nadwiślańskiej skarpie mogliśmy zobaczyć doskonale zachowany średniowieczny układ urbanistyczny. Staropolski królewski gród, to żywy świadek historii i kultury naszego państwa. Podziwialiśmy tu: najstarszy i najcenniejszy Zespół Klasztorny Dominikanów z kościołem św. Jakuba, który zbudowany został na początku XIII wieku, Bazylikę Katedralną z XIV, a także  Rynek z renesansowym Ratuszem, uważanym za jeden z najpiękniejszych w Polsce oraz Zamek Królewski – dawną siedzibę królów i książąt Polski. Na koniec dotarliśmy do gotyckiej Bramy Opatowskiej, która od wielu lat stanowi symbol miasta. Zgodnie z naszym zainteresowaniem militariami odwiedziliśmy również Zbrojownię Rycerską Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, gdzie jeden z rycerzy - Pan Łukasz z humorem i pasją przybliżał nam historię oręża polskiego, oprowadzał po Zbrojowni, przytaczał świetne przykłady porównując czasy średniowieczne z obecnymi. Wszystkich eksponatów można było dotknąć, przymierzyć stroje i części zbroi, a nawet odbyć krótki pojedynek na miecze.

W godzinach popołudniowych wraz z przewodnikiem udaliśmy się do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a konkretnie do miejscowości Nowa Słupia skąd prastarym szlakiem Drogą Królewską, przez puszczę jodłową wspinaliśmy się do najstarszego na ziemiach polskich sanktuarium na Świętym Krzyżu. W Bazylice odwiedziliśmy kaplicę Oleśnickich z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego.
Był i czas na zadumę, że to właśnie miejsce szczególne, do którego również polscy władcy przybywali po błogosławieństwo, przed wielkimi bitwami w dziejach naszej ojczyzny.

Po noclegu, w willi z pięknym widokiem na Świętym Krzyż, wyruszyliśmy do kolejnego historycznego, a zarazem malowniczego miasta nad Wisłą – Kazimierza Dolnego.

Wizyta  nasza rozpoczęła się od podróży eko-busikami do cmentarza żydowskiego - kirkutu, gdzie przy Ścianie Płaczu przewodnik opowiedział nam smutną historię zniszczenia całej kazimierskiej ludności żydowskiej podczas II wojny światowej. Potem był czas na wykład z geologii. Podjechaliśmy pod lessowy Wąwóz Korzeniowy Dół i odbyliśmy malowniczą przechadzkę po nim.
Po powrocie do miasteczka wdrapaliśmy się na Górę Trzech Krzyży, z której można było podziwiać cudną panoramę Kazimierza i jego okolic oraz wstęgę Wisły. Następnie zdobyliśmy kazimierski Zamek i Basztę Zamkową – budowle w stylu romańskim –  oraz odwiedziliśmy renesansowy Kościół Farny z najstarszymi w Polsce drewnianymi organami. Zwiedzanie Kazimierza zakończyliśmy na Rynku Głównym podziwiając Kamienice braci Przybyłów wybudowane w stylu późnego renesansu. Na koniec wizyty w malowniczym nadwiślańskim miasteczku wysłuchaliśmy jeszcze legendy o kogucie, który stał się symbolem miasta i zakupiliśmy podobiznę tego ptaka wykonaną z ciasta drożdżowego.    

Podziękowania dla Starostwa Powiatowego za wsparcie naszej wycieczki, dla Dyrekcji Szkoły za umożliwienie wyjazdu oraz dla biura podróży Diego ze Skierniewic za przygotowanie wyjazdu oraz profesjonalną realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.

Jarmark Bożonarodzeniowy Poznań - Berlin

berlin

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w wycieczce na jarmark bożonarodzeniowy. Przewidywany termin wyjazdu 5-6 grudnia.

Dzień 1 Zbiórka uczestników przed szkołą. Przejazd w kierunku POZNANIA. Zwiedzanie Poznania z przewodnikiem. W programie: Ostrów Tumski: Katedra wraz z kryptą – miejsce pochówku pierwszych władców Polski, m.in. Złota Kaplica, Kaplica Górków, Kaplica Królewska, Kościół NMP, Psałteria,Stary Rynek i okoliczne uliczki: renesansowy Ratusz, pręgierz z figurą kata, domki budnicze, kamienica pod daszkiem, Pałac Działyńskich, Odwach, Góra Przemysła z Zamkiem Królewskim, studzienka bamberki, kościół Farny, dawne kolegium jezuickie,Dzielnica Cesarska: Zamek cesarski, Collegium Minus, pl. A. Mickiewicza, Opera, pomnik Poznańskiego Czerwca ‘56. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.

Dzień 2 Śniadanie. Następnie przejazd do BERLINA. W programie Alexanderplatz, ze słynną Wieżą Telewizyjną, mierzącą 365 m, gotycki kościół Mariacki, położony na terenie rozległego zieleńca pomiędzy Alexanderplatz i rzeką Sprewą, Rotes Rathaus, ratusz wybudowany z czerwonej cegły, Museumsinsel, słynna wyspa muzeów, Humboldt-Universität, Brama Brandenburska, symbol pokoju i wolności i jedyna zachowana brama spośród 18 wchodzących w skład dawnych murów miejskich, Holocaust-Mahnmal, pomnik upamiętniający zagładę Żydów podczas II wojny światowej, najstarsza uczelnia Berlina, Unter den Linden, aleja „Pod Lipami”, Reichstag, siedziba niemieckiego Parlamentu, Checkpoint Charlie, jedno z najbardziej znanych przejść granicznych między NRD, a Berlinem Zachodnim, pozostałości Muru Berlińskiego, Potsdamer Platz, jeden z największych i najruchliwszych placów w centralnym Berlinie, bulwar Ku-Damm, najelegantsza ulica Berlina, wytyczona w latach 80 XIX wieku, Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, pozostałości potężnej neoromańskiej świątyni. – zadania językowe. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

CENA 299 zł/os. (od 45 osób)

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

•  transport autokarem, zakwaterowanie w ośrodku – nocleg
•  wyżywienie – śniadanie, obiadokolacja
•  ubezpieczenie KL i NNW

CENA NIE ZAWIERA - przewodnik lokalny po Poznaniu, przewodnik po Berlinie, wejście na wieżę telewizyjną w Berlinie – 60 PLN/os

TERMINY WPŁAT:
100 zł – 5.10.2019
199 zł –5.11.2019

Szczegółowe informacje i zgłoszenia do Pani Iwony Poganowskiej (sala 8).

Informacja

Święto Edukacji Narodowej, Święto Patrona,

Ślubowanie klas I

11 październik 2019r.

1. Rozpoczęcie uroczystości godzina 11.30 na hali gimnastycznej.

2. Wychowawcy klas starszych siedzą ze swoimi klasami na trybunach. Proszę o godną postawę podczas śpiewu hymnu i panującą ciszę podczas uroczystości.

3. Wychowawcy klas pierwszych siedzą  na parkiecie przy swoich klasach.  

4. Przypominam o stroju galowym.

5. Lekcje w tym dniu są skrócone i kończą się po 6 godzinie lekcyjnej zgodnie z harmonogramem:

1. lekcja 1 -  7.45 - 8.15
2. lekcja 2 -  8.20 - 8.50
3. lekcja 3 -  8.55 - 9.25
4. lekcja 4 -  9.35 - 10.05
5. lekcja 5 -  10.10 - 10.40
6. lekcja 6 -  10.45 - 11.15
akademia - 11.30

6.    Po uroczystości młodzież idzie do domu.

„Wojenny Tomaszów 1939 – 1945”

Zwycięska drużyna w Grze Miejskiej pt. „Wojenny Tomaszów 1939 – 1945”, w rywalizacji szkół średnich, w składzie: Kamil Krzeszewski, Jakub Engel, Szymon Kuźba z klasy 3 IT oraz Karolina Badek z klasy 1Mtw została zaproszona do p. dyrektora Dariusza Kwiatkowskiego. Uczniowie odebrali gratulacje i pochwalili się nagrodami, które otrzymali za zwycięstwo.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Opiekun grupy: Joanna Kryszewska

Zdjęcia wykonał Filip Kszczot.

001  002

003

AWANS DO FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO W SZKOLNEJ LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ dziewcząt i chłopców

foto

 01.10.2019r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich COS Spała został przeprowadzony półfinał wojewódzki Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej. Naszą szkołę reprezentowały drużyny dziewcząt i chłopców pod opieką profesorów pani Beaty Goździk i pana Tomasza Pazury.
Po zsumowaniu wszystkich wyników Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w Rejonie jednocześnie wygrywając Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego w kategorii dziewcząt i chłopców. Najlepsze wyniki zawodów uzyskały wśród dziewcząt Wiktoria Wajszczyk uczennica klasy 2H rzucając dyskiem na odległość 38,86m uzyskując za wynik 132 punkty, Aleksandra Karpińska uczennica klasy 2Tiw rzut dyskiem 32,91m uzyskując 109 punktów. Reprezentacja dziewcząt łącznie zdobyła 824 punkty. Wśród chłopców najlepsze wyniki uzyskali Bartłomiej Goździk uczeń klasy 4 Ti rzucając dyskiem na odległość 45,98m uzyskał 129 punktów, Maksymilian Wróblewski uczeń klasy 4 Ti rzucając oszczepem na odległość 42,87m uzyskał 97 punktów.

Reprezentacja chłopców łącznie zdobyła 976 punktów.

Finał wojewódzki odbędzie się 10.10.2019roku w Sieradzu. Zbiórka Reprezentacji szkoły czwartek godzina 7:15.

GRATULACJE DLA WSZYSTKICH !!!

 

 

„Wojenny Tomaszów 1939 – 1945”

foto

 


W dniu 28 września w Domu Kultury „Tkacz” odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu Cześć i Chwała Bohaterom Tomaszów Mazowiecki 1939 – 1945, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów”, pod honorowym patronatem Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego  Pana Marcina Witko.
W czasie uroczystości rozdano nagrody za udział, w dniu poprzedzającym, Grze Miejskiej  pt. „Wojenny Tomaszów 1939 – 1945”. W rywalizacji szkół średnich I miejsce zajęła nasza drużyna w składzie: Kamil Krzeszewski, Jakub Engel, Szymon Kuźba z klasy 3 IT oraz Karolina Badek z klasy 1Mtw.
Gra miejska to ciekawy sposób przybliżania historii, w tym tej dotyczącej najbliższej okolicy, gdyż to połączenie wycieczki z konkursem historycznym. Zadaniem drużyn  było przejście trasy zgodnie z mapą  i dotarcie do wyznaczonych punktów w mieście, gdzie rozwiązywały testy na czas. Trzeba było wykazać się wiedzą historyczną, orientacją w terenie i wytrwałością w marszu, ale taka lekcja historii była dla uczestników niezwykle atrakcyjna.
Serdeczne gratulacje dla zwycięskiej drużyny.

Opiekun grupy: Joanna Kryszewska

Zdjęcia z imprezy pozyskano dzięki uprzejmości organizatorów.

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl