Instrukcja dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty 2020

 
Osoby, które chcą zdawać egzamin w sesji czerwiec 2020
Proszę pobrać deklarację 
Deklarację należy wypełnić,  własnoręcznie podpisać i przesłać na adres s.bloch@zsp1.edu.pl do 27.03.2020.
 
Ze wzgędu na dane osobowe zawarte w deklaracji, proszę plik skompresować z hasłem, a hasło przesłać w osobnym emailu.
Tematy e-maili: Nazwisko-imię, klasa, inne wiadomości nie będą otwierane.
 
potrzebne dane:
 
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (klasa 4Iw i 4 Ic)
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych (klasa 4MEt - t. elektronik)
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń(klasa 4MEt - t. mechanik)
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (klasa 4Mt)
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (klasa 4E)
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (klasa 4H)
 
Wykaz pozostałych kwalifikacji:
E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 
w zawodach:
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa
 
Osoby, które nie zdały egzaminu i nie chcą go poprawiać
osoby te przesyłają - również drogą elektroniczną - podpisane własnorączenie oświadczenie że:
pomimo negatywnego wyniku z egzaminu w kwalifikacji . . . . .    zdawanego w sesji styczeń-luty 2020 nie będą go poprawiać w sesji czerwiec-lipiec 2020.
 
Osoby, które zamierzają jechać na wgląd do OKE DO ŁODZI

 

osoby te muszą złożyć wniosek:
 

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Wyniki egzaminów zawodowych w sesji styczeń-luty 2020

W piatek 20 marca zostaną podane wyniki egzaminów zawodowych z sesji styczeń-luty 2020.

Wyniki będą przekazywane zdającym przez dziennik elektroniczny.

Proszę nie przychodzić do szkoły!

Osoby, które nie zdały egzaminu:

  • - mają 5 dni na złożenie deklaracji na poprawkę w sesji czerwiec-lipiec 2020,
  • - linki do druku deklaracji na egzamin zostaną przesłane drogą elektroniczną,
  • - wypełnioną deklarację należy odesłać na adres email: s.bloch@zsp1.edu.pl
  • - osoby, które nie chcą poprawiać egzaminu przesyłają - również drogą elektroniczną - informację, że pomimo negatywnego wyniku egzaminu nie będą przystępowały w sesji czerwiec-lipiec 2020 do egzaminu.

Kierownik kształcenia praktycznego

S.Błoch

Komunikat

prawo

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ (wszystkie typy szkół) na bezpłatne wykłady z prawa.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez internet w godzinach porannych! Młodzieżowy Uniwersytet Prawa działa w ramach Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie i prowadzi zajęcia pozalekcyjne z prawa dla dzieci i młodzieży.  

Zajęcia prowadzone będą od godziny:
10.00 - 10.45 dzieci
11.00- 13.00 młodzież

Wykłady są prowadzone przez prawników (adwokatów, radców prawnych etc).
Zapraszamy do udziału w zajęciach również całe szkoły!

BEZPŁATNE ZAJĘCIA będą odbywały się do dnia 25 marca 2020 r. Okres zajęć może być przedłużony o kolejny tydzień lub tygodnie w zależności od terminu powrotu dzieci i młodzieży do szkół. Stopniowo będziemy również zwiększali wymiar zajęć.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
 http://uniwersytetprawa.pl/uniwersytet-prawa-be...
Prosimy o udostępnienie informacji dla młodzieży tak aby w zajęciach mogło wziąć udział jak najwięcej dzieci. Rejestracji na zajęcia można dokonać indywidualnie na stronie lub w przypadku udziału przez szkołę zostanie udostępniony link aktywacyjny dla szkoły
Zajęcia są bezpłatne.

MŁODZIEŻOWY UNIWERSYTET PRAWA
 www uniwersytetprawa.pl
e.mail: sekretariat@uniwersytetprawa.pl

prawo2

Informacja dla maturzystów

Tegoroczni absolwenci zgłaszają się na egzamin maturalny z dowodem osobistym.
Absolwenci z lat poprzednich zgłaszają się na egzamin maturalny ze świadectwem ukończenia szkoły.

Harmonogram ustnego egzaminy maturalnego znajduje się w budynku A na pierwszym piętrze przy pokoju 11.

Harmonogram pisemnego  egzaminu maturalnego:


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

Konkurs fizyczny Eureka

W dniu 11 marca 2020 r. odbyła się w Naszej Szkole kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „EUREKA”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.  
W konkursie wzięło udział 19 uczniów z ośmiu klas ZSP nr 1. Uczestnicy musieli zmierzyć się z 30 pytaniami testowymi z różnych dziedzin fizyki oraz jednym pytaniem otwartym, które w tym roku było wyjątkowo proste, ponieważ dotyczyło zastosowania soczewek w życiu codziennym.
Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Konkursie. Mamy nadzieję, że udział dostarczył Wam rozrywki umysłowej i przyczyni się do pogłębienia Waszej wiedzy z zakresu fizyki.
Koordynatorami konkursu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim są: wicedyrektor szkoły pani Jolanta Nikodemska oraz pan Dariusz Jachimowski.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki, które będą ogłoszone w dniu 30.05.2020r.

001  002

Sprawozdanie z przeprowadzenia konkursu matematycznego w roku szkolnym 2019/2020

 

W dniu 19 lutego 2020 roku została przeprowadzona XV edycja konkursu „Najlepszy matematyk klas pierwszych”. Na 35 zakwalifikowanych, do konkursu przystąpiło 27 uczniów. Zwyciężył uczeń klasy I Mtp Łukasz Muskała, który otrzymał  z matematyki ocenę cząstkową celującą. Uczniowie, którzy zajęli miejsca  2-5 uzyskali z matematyki ocenę cząstkową bardzo dobrą. Ponadto pierwsza trójka otrzymała drobne nagrody rzeczowe i dyplomy uznania, które wręczył Dyrektor szkoły na apelu podsumowującym I semestr.


Wyniki konkursu  „Najlepszy matematyk klas pierwszych”

1. Muskała Łukasz    I Mtp    
2. Owczarek Mateusz    I Mtp    
3. Juszczak Kacper    I Mtp    
4. Słoń Mateusz    I I    
5. Janus Patryk    I Mtp    


Szkolna Komisja Konkursowa
Zespół nauczycieli matematyki

001  004

 

WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO DLA KLAS PIERWSZYCH.

W dzisiejszym konkursie literackim wzięło udział 23 uczestników, reprezentujących wszystkie 12 klas pierwszych z rocznika 2020 naszej szkoły.

Zadanie polegało na rozwiązaniu testu z zakresu materiału obejmującego epokę antyczną, a w tym: wiadomości z Biblii, mitologii greckiej, dramatu, teatru, filozofii oraz pojęć i frazeologii związanej z tą epoką. Test był trudny, a poziom rywalizacji dość wyrównany. 
 
Maksymalna ilość punktów, jaką można było uzyskać,  to 39.
 
Najwyższą notę otrzymał uczeń klasy I IT Jakub Kudoń, który zajął I miejsce z 34 punktami,
 II miejsce zajęła Emilia Bielawska z klasy I H  z 33 punktami,
III miejsce zajął Krzysztof Kozera z klasy I Iwp, który zdobył 32 punkty.
 
O wręczeniu dyplomów i nagród powiadomimy w stosownym czasie.
Laureatom serdecznie gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy do konkursu literackiego dla klas drugich już w przyszłym roku!
 
Agnieszka Bogdańska.
Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl