Rekrutacja 2020

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "MECHANIK" jest szkołą nastawioną na nowoczesne kształcenie ogólne i zawodowe na wysokim poziomie zgodnie z zainteresowaniami ucznia i wymaganiami współczesnego rynku pracy.

Szkoła jest bezpieczna, wolna od przemocy oraz przyjazna dla uczniów. Uczymy odpowiedzialności, uczciwości, tolerancji, postawy obywatelskiej i kultury bycia. Dobrze przygotowujemy do egzaminu maturalnego, a tym samym umożliwiamy łatwy dostęp do uczelni wyższych.

 

DRODZY KANDYDACI DO KLASY PIERWSZEJ

TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO - KLASA WOJSKOWA,

PRZYPOMINAMY, ŻE WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

MUSICIE ZŁOŻYĆ W TERMINIE:

od 15 czerwca 2020 do 22 czerwca 2020 godz. 15:00

 

 Ósmoklasisto !!!

 - W sytuacji gdy nie możesz złożyć wymaganego w rekrutacji zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, koniecznym jest powiadomienie o tym w formie pisemnej lub elektronicznej Dyrektora Szkoły, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu
(do dnia 18 sierpnia do godz. 15:00). Wymagane zaświadczenie trzeba dostarczyć
do dnia 25 września 2020 pod rygorem usunięcia z listy uczniów.

- Dokumenty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty tj. wniosek o przyjęcie do szkoły i wymagane załączniki, mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. e-mail: zsp1.sekretariat@onet.eu

- Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych będą rozwieszone na terenie szkoły, zostaną także udostępnione
na stronie internetowej szkoły zsp1.edu.pl.

 

Zmiana terminu testu sprawnościowego do klasy technik mechatronik o nachyleniu wojskowym !!!

Po zmianie terminarza rekrutacji testy sprawnościowe do klasy wojskowej odbędą się 25 czerwca 2020 r. o godzinach 9:00 i 11:30.
O wyznaczonej godzinie każdy uczeń będzie informowany indywidualnie.

 

 

Kalendarzyk 2020

Kryteria przyjęć do klas pierwszych 2020

Zasady przeprowadzania testu sprawnościowego

Informacja o zaświadczeniu lekarskim

Kierunki kształcenia w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. nabór 2020

ZARZĄDZENIE Nr 11/2010 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Oferta edukacyjna na rok 2020/2021

technik elektronik

technik elektryk

technik hotelarstwa

technik informatyk

technik mechanik

technik mechatronik - klasa wojskowa


 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

21.09.2020 - kl. III i kl. lV
22.09.2020 - kl. I i kl. II
4-5.02.2021

 

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl