Technik informatyk 2020

Technik informatyk 351203

 

Informatyka jest Twoją pasją?
Interesujesz się sprzętem komputerowym lub zastosowaniem komputerów w różnych dziedzinach życia? Zajmujesz się grafiką komputerową? Chcesz poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie?
 
Ten profil jest dla Ciebie!

 

Czym zajmuje się technik informatyk?


Technik informatyk to osoba, która sprawnie posługuje się systemami operacyjnymi, obsługuje oprogramowanie użytkowe, potrafi dokonać doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania, obsługuje urządzenia peryferyjne, posiada umiejętność pracy w sieciach komputerowych oraz projektowania baz danych i ich oprogramowania, tworzy strony i programy internetowe. Technik informatyk zajmuje się instalacją i obsługą programów komputerowych, może współpracować z zespołem informatyków, projektować, programować, wdrażać i obsługiwać zaawansowane systemy komputerowe.
 
  

 

Nauka w technikum informatycznym w ZSP nr 1 odbywa się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny. Szkoła umożliwia udział w zajęciach z przedmiotów informatycznych na uczelniach wyższych, udział w wielu konkursach przedmiotowych, możliwość wykonywania samodzielnych zaawansowanych projektów, wycieczki zawodowe do nowoczesnych zakładów pracy, zagraniczne praktyki zawodowe, udział w kursach i projektach zakończonych certyfikatem.


  

Program nauki obejmuje:
 • przedmioty ogólnokształcące,
 • przedmioty zawodowe:
systemy operacyjne (rodzina Windows, Linux, Mac Os),
systemy serwerowe,
konfiguracja urządzeń sieciowych,
podstawy sieci komputerowych,
urządzenia techniki komputerowej,
bazy danych,
aplikacje internetowe,
multimedia i grafika komputerowa,
język angielski zawodowy,
prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
matematyka,
język angielski.
 
   

 W trakcie nauki będziesz miał możliwość potwierdzić zdobytą wiedzę i umiejętności zdając egzaminy z dwóch kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (egzamin pod koniec kl.3)

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (egzamin pod koniec I sem. ostatniego roku nauki)

 

 

Nauka w technikum trwa pięć lat i kończy się egzaminem maturalnym, co umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

 


Absolwent technikum informatycznego otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwo dojrzałości – po zdaniu egzaminu maturalnego
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do posługiwania się tytułem "Technik informatyk" – po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji.

 Predyspozycje zawodowe
Najlepszym kandydatem na technika informatyka jest osoba posiadająca następujące cechy:

 • zainteresowanie techniką komputerową,
 • zdolności do nauk ścisłych, logiczne myślenie,
 • dokładność i systematyczność
 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • twórcze działanie,
 • komunikatywność, cierpliwość,
 • pozytywne nastawienie do współpracowników, klientów,
 • pomocna będzie dobra znajomość języka angielskiego.

021

Praktyki zawodowe odbywają się w tomaszowskich urzędach, firmach zajmujących się montażem i serwisowaniem sprzętu komputerowego, firmach tworzących aplikacje internetowe.

   
 
 
    
 

Absolwent ZSP nr 1
może znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie pracuje się z wykorzystaniem komputerów i pracować jako:
 • instalator i administrator systemów operacyjnych,
 • administrator sieci komputerowych,
 • administratora baz danych,
 • projektant i programista baz danych,
 • instalatora i konserwator sprzętu komputerowego,
 • grafik komputerowy,
 • programista aplikacji internetowych.

Kwalifikacje i umiejętności zdobyte w tej szkole umożliwiają także założenie własnej firmy zajmującej się np. tworzeniem witryn internetowych, montażem, sprzedażą i serwisowaniem sprzętu komputerowego.

 

 

Technik informatyk to zawód z przyszłością!

 folder4

 


  

 

Z życia informatyka

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

21.09.2020 - kl. III i kl. lV
22.09.2020 - kl. I i kl. II
4-5.02.2021

 

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl