Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Technik hotelarstwa 2016

 O techniku hotelarstwa w ZSP nr 1:
Wypowiedź Dyrektor Centrum Molo
Wypowiedź Dyrektor Hotelu Prezydent
Wypowiedź absolwenta

Gimnazjalisto!

Jeśli szukasz zawodu z przyszłością, to czas najwyższy poszukiwania już zakończyć. Hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się i nie trudno znaleźć pracę w tym zawodzie. Ucząc się w technikum, a nie w liceum spędzasz tylko jeden rok więcej, a zdobywasz zawód i maturę. Odbywasz praktyki w dobrych hotelach, zdobywając doświadczenie i jeśli jesteś dobry w tym co robisz, to możesz znaleźć pracę nawet bez studiów.
Nasi nauczyciele wyposażą Cię w umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Nauczysz się sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży, wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera, posługiwania się językiem obcym zawodowym (angielskim lub niemieckim), tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego oraz planowania kosztów imprez turystycznych, pracy biurowej i obsługi rachunkowej firmy. Szkoła zapewni Ci nie tylko możliwość opanowania teoretycznej wiedzy, ale zorganizuje także praktyki w obiektach noclegowych w całej Polsce.
 

Uczniowie Technikum Hotelarstwa w trakcie cyklu nauczania zdobywają wiedzę ogólną i zawodową z zakresu przedmiotów ogólnoekonomicznych i specjalistycznych. Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne w szkole, w hotelu oraz miesięczne praktyki zawodowe, które uczniowie odbywają w hotelach oraz ośrodkach turystycznych w kraju i za granicą.

W czasie realizacji procesu nauczania absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące:
 • przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
 • zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej,
 • organizacji pracy w zawodzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych,
 • wyposażania i urządzania wnętrz różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
 • prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego,
 • współpracy z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
 • stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska,
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

W wyniku kształcenia w klasie hotelarskiej uczniowie otrzymają tytuł technika hotelarstwa i uzyskają efekty kształcenia niezbędne do wykonywania zawodu obejmujące:

Kwalifikację 1: Planowanie i realizacja usług w recepcji (480 godz.),
Kwalifikację 2: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (320 godz.),
 

 

             

 

  Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Absolwent ma możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, co ułatwia mu kontakt z zagranicznymi turystami lub kontrahentami.

Typowymi miejscami pracy absolwenta hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne. Może być on również zatrudniony w organach pracy samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżach organizacyjnych i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Po ukończeniu technikum hotelarstwa absolwenta ma możliwość podjęcia studiów wyższych w ramach dalszej specjalizacji w tej dziedzinie (hotelarstwo i turystyka) w dziedzinie ekonomicznej lub na dowolnie wybranym kierunku.
 
 
 


W ramach nauki wyodrębnione są trzy bloki programowe:

I. Ekonomiczno-prawny - blok ten obejmuje wykształcenie myślenia, którego podstawą jest rachunek ekonomiczny, uczenie przedsiębiorczości i podejmowania samodzielnych decyzji ekonomicznych a także przygotowanie do podjęcia działalności na własny rachunek.
Program tego bloku realizowany jest na następujących przedmiotach:
 • podstawy ekonomiczne,
 • podstawy prawne w hotelarstwie,
 • marketing w hotelarstwie,
 • podstawy rachunkowości
 • finanse.  
II.    Obsługa gościa hotelowego - obejmuje wykształcenie umiejętności związanych z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego, w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej, a zatem wykonywania wszystkich czynności oraz świadczenia usług turystycznych i towarzyszących. W tym bloku młodzież uczy się komunikować i biegle posługiwać się językiem obcym w tym również w zakresie słownictwa zawodowego. W ramach tego bloku uczniowi zdobywają wiedzę i umiejętności na następujących przedmiotach:
 • organizacja i technika pracy w hotelarstwie,
 • usługi turystyczne,
 • zasady żywienia z technologią gastronomiczną,
 • obsługa konsumenta,
 • 2 języki obce zawodowe (j. niemiecki i j, angielski),
 • komunikowanie się.
III.    Technika pracy biurowej - obejmuje umiejętności związane z prowadzeniem korespondencji oraz obsługiwaniem nowoczesnego sprzętu biurowego, w tym korzystania z komputerowych programów użytkowych (Chart hotelowy). Blok programowy technika pracy biurowej realizowany jest na następujących przedmiotach:
 • prowadzenie korespondencji biurowej,
 • techniczne środki biurowe.

 

 

 Nasza szkoła posiada następujące pracownie kształcące w zawodzie technik hotelarstwa:

 

 • hotelarską z częścią recepcyjną
 • hotelarską z jednostką mieszkalną,
 • technologii gastronomicznej z salą obsługi konsumenta,
 • komputerową,
 • techniki biurowej.   

Przedmioty zawodowe:

 • Organizacja pracy w hotelarstwie
 • Praktyczna obsługa gościa w recepcji
 • Ekonomia i prawo w hotelarstwie
 • Obsługa konsumenta|
 • Obsługa informatyczna w hotelarstwie
 • Marketing w hotelarstwie
 • Rachunkowość zawodowa
 • Język obcy zawodowy (angielski i niemiecki)
 • Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe

   

Szczególną rolę w kształceniu naszych uczniów odgrywają miesięczne praktyki zawodowe. Współpracujemy z obiektami takimi jak: hotele Bristol, Jan III Sobieski, Marriott, Novotel, Sheraton, Gromada w Warszawie, Hotel Grand w Łodzi, Hotel Neptun w Juracie, Hotel Jantar w Polanicy Zdrój, Hotel Radisson Blu w Szczecinie, Hotel Laguna oraz Jantar w Ustce, Hotel Zagroń w Szczyrku, Hotel Corum w Karpaczu,  Hotel Pod Jedlami w Wiśle, Hotele Kryształ, Agat, Sasanka w Szklarskiej Porębie i wiele innych.
W ramach zajęć zawodowych jeden dzień w tygodniu uczniowie wyjeżdżają do okolicznych hoteli i obiektów (m.in. Hotel Mościcki i Prezydent w Spale), gdzie zamiast lekcji w szkole odbywają się zajęcia praktyczne.  

 

 


Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu:

 • technik hotelarstwa
 • organizator usług cateringowych
 • pracownik biurowy
 • pracownik biura podróży
 • sekretarka
 • steward/stewardessa
 • pilot wycieczek
 • przewodnik turystyczny
 • inspektor piętra hotelowego
 • pokojowa
 • barman

 03

Z życia hotelarza


Festiwal Podróżniczy  


Konkurs savoir vivre  


Wycieczka rowerowa do hoteli w Spale  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl