Technik elektronik 2018

Technik elektronik 311408

W dzisiejszym świecie elektronika jest wszechobecna i jej pozycja będzie się umacniać. Technik elektronik to jeden z podstawowych zawodów szerokoprofilowych, zawód z dużymi perspektywami i możliwościami zatrudnienia.
 
   

Obecnie technik elektronik to również informatyk. Szkolne zajęcia laboratoryjne przybliżają metody badania urządzeń elektronicznych i pozwalają na komputerowe projektowanie układów oraz ich badanie w warunkach symulacyjnych.
 
   
 
 

 

 
Uczeń kierunku technik elektronik podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • projektowania i wykonania instalacji sieci TVSat, TV naziemnej i kablowej
  • projektowania i wykonania instalacji lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami
  • projektowania i wykonania systemów monitoringu TV i IPTV
  • projektowania i wykonania instalacji systemów automatyki przemysłowej, urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń
  • programowania przemysłowych sterowników PLC
  • programowania, użytkowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych
  • instalowania oprogramowania specjalistycznego
  • serwisu urządzeń elektronicznych

    

 

       

 

Nauka w technikum trwa 4 lata. W trakcie nauki zdawane będą egzaminy pozwalające na uzyskanie kwalifikacji:

•    EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,
zdawany po drugim semestrze klasy III
•    EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych,
zdawany po pierwszym semestrze klasy IV

 
Technik elektronik znajdzie pracę w każdej firmie, nie tylko elektronicznej, w której proces technologiczny jest zautomatyzowany.
Nauka w technikum kończy się maturą. Osoby pragnące poszerzyć wykształcenie mogą rozpocząć studia na wielu kierunkach uczelni technicznych.
 
 

 

 
 
07

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl