Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Matura 2019/2020

Rok szkolny 2019-2020


 
Absolwenci

Przypominamy, że absolwenci szkoły, którzy chcą poprawić wynik egzaminu maturalnego, mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego do 7 lutego 2020 r.

Instrukcja składania deklaracji:

1. Otwórz witrynę – https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411
2. Wybierz deklarację (1a).
3. Wpisz kod szkoły – 101601-0731A.
4. Numer w dzienniku zostanie przydzielony w późniejszym terminie.
5. Uzupełnij dane osobowe oraz zaznacz wybrane przedmioty – wpisujemy zgodnie z instrukcją w programie (przedmioty do wyboru pojawiają się w rozwijanym menu).
6. Zaznacz odpowiednio - przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia – przesyłanie wyników egzaminu maturalnego przez OKE do wybranych uczelni (wybór opcji wyrażam zgodę lub nie wyrażam zgody).
7. Pamiętaj, że odpowiedzialność za błędnie wpisane dane osobowe ponosi uczeń!
8. Termin wypełnienia deklaracji ostatecznej upływa 7 lutego 2020 r.
9. Wydrukuj deklarację w dwóch egzemplarzach, podpisz i dostarcz do pokoju nr 11 budynek A.
10. W razie wątpliwości i pytań proszę dzwonić do  p. Agnieszki Dziedzic tel. 447244071 lub 515541410;
e-mail: a.dziedzic@zsp1.edu.pl


Składanie deklaracji maturalnych


Deklaracje maturalne będą odbierane

26 i 27 września 2019 r.
według następującego harmonogramu:

czwartek 26.09.2019 r.

od godz. 7.45  kl. 4E
od godz. 9.25 kl. 4H
od godz. 13.05  kl. 4Mt

piątek 27.09.2019 r.

od godz. 7.45  kl. 4Iw
od godz. 9.25 kl. 4Ic
od godz. 11.10  kl. 4MEt


Instrukcja wypełniania i składania deklaracji maturalnej – rok szkolny 2019/2020

dla klas czwartych ZSP1


1. Otwórz witrynę –
https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411
2. Pobierz deklarację dla uczniów przystępujących do egzaminu po raz pierwszy (1a).
3. Wpisz kod szkoły – 101601-0731A.
4. Wpisz aktualny numer w dzienniku.
5. Uzupełnij dane osobowe oraz zaznacz wybrane przedmioty - wpisujemy zgodnie z instrukcją w programie (przedmioty do wyboru pojawiają się w rozwijanym menu).
6. Zaznacz odpowiednio - przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia – przesyłanie wyników egzaminu maturalnego przez OKE do wybranych uczelni (wybór opcji wyrażam zgodę lub nie wyrażam zgody).
7. Uzupełniony plik pdf zapisz na pendrive (nazwa oddziału  + nazwisko i imiona ucznia, np. A_Kowalski_Jan_Antoni).
Oddziały: A - 4E, B - 4H, C - 4Ic, D - 4Iw, E - 4Mt, F - 4MEt
8. Pamiętaj, że odpowiedzialność za błędnie wpisane dane osobowe ponosi uczeń!
9. Termin wypełnienia deklaracji wstępnej
               – 27 września 2019 r.
10. Termin wypełnienia deklaracji ostatecznej
7 lutego 2020 r.
11. Wydrukuj deklarację w dwóch egzemplarzach, podpisz i dostarcz razem z pendrivem do pokoju nr 11 zgodnie z wyznaczonym harmonogramem składania deklaracji.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl