SPOTKANIE WIGILIJNE

foto

W czwartek 20-ego grudnia odbyło się w naszej szkole coroczne „Spotkanie przy opłatku”. Wzięła w nim udział cała społeczność szkolna: Dyrekcja, grono pedagogiczne, emerytowani  pracownicy szkoły,  pracownicy administracji i obsługi, rodzice, uczniowie. Swoją obecnością zaszczycili nas również zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Oświaty Beata Stańczyk, Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Adam Marczak, Starszy podoficer dowództwa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej st. chor. szt. Jacek Nikodemski, delegacja z 7 batalionu kawalerii powietrznej, Proboszcz Parafii Św. Antoniego ks. Kanonik Sławomir Klich, ks. prałat dr. Edward Wieczorek oraz przedstawiciele Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Po krótkim przemówieniu Pana Dyrektora Dariusza Kwiatkowskiego odczytano życzenia, jakie napłynęły do szkoły od życzliwych jej ludzi. Życzenia złożyła także Dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście. Po części wstępnej zaprezentowano wyjątkowo piękny i niezwykle wzruszający program artystyczny, pt. „A nadzieja znów wstąpi w nas” przygotowany pod kierunkiem Pani Anetty Holc i Pani Katarzyny Krawczyk. Młodzież klas 1 Mt, 2 MEt, 2 Mtw i 3H zaprezentowała historię narodzin Dzieciątka Jezus, przeplataną pięknym wykonaniem tradycyjnych kolęd, odniosła bożonarodzeniową symbolikę do współczesności, przypomniała także tych, którzy odeszli…  Następnie przełamano się opłatkiem. Nie zabrakło też Św. Mikołaja i prezentów złożonych na ręce Dyrekcji szkoły. Przedstawiony program nagrodzono brawami na stojąco. Po uroczystości udano się do kawiarenki szkolnej na wigilijny poczęstunek przygotowany przez młodzież klas o profilu hotelarskim pod opieką Pań: Beaty Chwalińskiej, Małgorzaty Wuls i Hanny Drewniak.

Organizatorzy uroczystości składają bardzo gorące podziękowanie wszystkim artystom, którzy wystąpili na scenie za wspólnie spędzony czas i doskonałe wykonanie zadania, kochanym Mamom, Babciom i Znajomym za pomoc w przygotowaniu strojów, chłopakom z radiowęzła: Krzysztofowi Bąbolowi, Mateuszowi Kowalczykowi i Antoniemu Jagielińskiemu za pomoc przy oprawie muzycznej oraz Koleżankom i Kolegom za życzliwe gratulacje.

„Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina! Niechaj radość Dzieciąteczka cały Nowy Rok nas trzyma!”

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz, Filip Kszczot

010 001

003  058   

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl