Kadeci otrzymali certyfikaty szkolenia wojskowego.

foto

 

Kadeci czwartej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, zakończyli czteroletni cykl szkolenia wojskowego. Z tej okazji, na uroczystej zbiórce otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia wojskowego, zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Obrony Narodowej.

Certyfikaty ukończenia szkolenia wojskowego w obecności nauczycieli i kadetów klas młodszych, wręczyli naszym najstarszym kadetom pułkownik Adam Grela, zastępca dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, dyrektor Dariusz Kwiatkowski, oraz wicedyrektor Jolanta Nikodemska, wychowawca klasy Joanna Kryszewska i opiekun klas wojskowych major rezerwy Sławomir Miszczuk. Najlepsi kadeci wśród których byli: Anna Sygitowicz, Patrycja Pysklak, Jakub Sosnowski, Krystian Śliwka, Jakub Rudzki, Katarzyna Świąder, Marlena Wujek, Oskar Pełka, Adrian Bytroński i Mateusz Mieszczankowski otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak również znaczki kawalerii powietrznej ufundowane przez dowódcę 25 brygady.

Certyfikat ukończenia szkolenia zrealizowanego w porozumieniu z  Ministerstwem Obrony Narodowej pod nazwą "Minimum programowe realizowane w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych" w wymiarze 119 godzin, jest zgodny ze skróconym programem szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym brany jest pod uwagę w procesie rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowych, na studia wojskowe lub kursy oficerskie. Stanowi więc bardzo ważny atut na drodze do zawodowej służby wojskowej, potwierdza bowiem opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie podstawowego wyszkolenia ogólnowojskowego.

Naszym kadetom serdecznie gratulujemy.

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl