Egzamin eksternistyczny z języka angielskiego

W dniu 2 lutego 2018 roku, w Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, odbył się egzamin eksternistyczny z języka angielskiego na poziomie 2 wg STANAG 6001. Do egzaminu podeszło 6 uczniów klasy IV technik informatyk - klasa wojskowa. Warunkiem zaliczenia było uzyskanie co najmniej 70% z każdej z czterech  specjalności: słuchania, mówienia, czytania i pisania. Wszyscy uczniowie uzyskali wysokie wyniki, co potwierdzają otrzymane świadectwa.

Pięciu uczniów zaliczyło 3, a jeden wszystkie 4 specjalności. Na szczególną uwagę zasługuje część pisemna, w której uczniowie musieli wykazać się umiejętnością tworzenia dokumentów w specjalistycznym języku wojskowym, ale i tu wyniki naszych uczniów były wysokie - wszystkie powyżej 60%. Egzaminy wg STANAG 6001 stanowią potwierdzenie kwalifikacji językowych w resorcie obrony narodowej.  Egzaminy są uznawane  w procesie rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wojskowe czy kursy oficerskie.

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl