DZIEŃ DAWCY SZPIKU W ZSP 1

foto

 

 

18 marca odbył się pierwszy Dzień Dawcy Szpiku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz. Pomysłodawcą i inicjatorem tego działania był Piotr Tejchman, uczeń klasy 3M „Mechanika”. Piotr był pierwszym zarejestrowanym dawcą szpiku w naszej szkole i pod patronatem Fundacji DKMS prowadzącej Bazę Dawców Komórek Macierzystych zorganizował 3 spotkania prelekcyjne dla uczniów wybranych klas 3 i 4 ZSP nr 1.
W czasie prezentacji, przygotowanej i prowadzonej przez Piotra, jej uczestnicy zostali zapoznani z ideą dawstwa szpiku i ogólnymi wiadomościami, dotyczącymi tej formy wolontariatu. Ponadto uczniowie pozyskali informacje o warunkach zostania dawcą oraz procedurach związanych z samym procesem pobierania tej tkanki.
Po każdej prelekcji uczniowie mogli wypełnić dokumenty rejestracyjne i oddać materiał genetyczny do badania genów zgodności tkankowej HLA. Z tej możliwości skorzystało 13 z nich oraz jedna z Pań nauczycielek.
W Polsce zarejestrowanych jest ok. 700 tysięcy potencjalnych dawców, z których ok. 1700 już oddało szpik potrzebującym. Dawca widnieje nie tylko w Polskiej bazie. Jest zarejestrowany automatycznie w ogólnoświatowej bazie dawców a to oznacza, że może znaleźć swojego „genetycznego brata” lub „siostrę” we wszystkich krajach prowadzących podobne ewidencje. Stąd niekiedy konieczność podróżowania na „drugi koniec świata” w celu uratowania życia drugiemu człowiekowi. Oczywiście wszystkie koszty podróży i opieki medycznej pokryte są przez ośrodki transplantacyjne. Po jednokrotnym oddaniu szpiku zostaje się Honorowym Dawcą Szpiku i korzysta ze wszystkich przywilejów Honorowych Dawców Krwi jak po oddaniu 6 litrów tej tkanki.
Decyzja o zostaniu dawcą musi być bardzo dobrze przemyślana, stąd świadczy o wielkiej dojrzałości takiej osoby oraz jej wrażliwości na ludzkie cierpienie. W przypadku zarejestrowania i odmowy oddania szpiku, pomimo braku przeciwwskazań, zamiast pomóc, można komuś nadzieję na życie odebrać.
Dlatego też wszystkim Bohaterom tego dnia należą się wyrazy szacunku i ogromne podziękowania.

Piotr Tejchman
oraz Prezes Klubu HDK
Mariusz Usztel

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl