V EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU SAVOIR – VIVRE ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA

Zespół Nauczycieli  Przedmiotów Zawodowych Hotelarskich już po raz piąty był organizatorem Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania” dla uczniów klas  trzecich gimnazjów powiatu tomaszowskiego.
Jednym z  głównych celów tego konkursu była „Inwencja twórcza dekoracji stołu na uroczystą (romantyczną ) kolację”.
W dwustopniowym konkursie  wzięło udział 27 uczniów z gimnazjów nr  3, 4, 6, 7, 8 z Tomaszowa Mazowieckiego  oraz  z  gimnazjum  ze  Smardzewic  i  Zespołu Szkół w Wiadernie.
W pierwszym etapie konkursu uczestnicy mieli do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 23 pytań  na temat zasad zachowywania się przy stole, właściwego ubioru  w zależności od okazji  oraz zasad nakrywania i podawania do stołu.
W ramach części praktycznej  trzy osobowe drużyny z każdej  szkoły przygotowały nakrycia dla dwóch osób na uroczystą kolację, dekorację stołu i potrawy. Ocenie podlegała przygotowana karta menu,  inwencja twórcza uczniów oraz  dobór elementów dekoracyjnych.
   
Najlepsze  wyniki  z  części teoretycznej  uzyskali:
I miejsce  –  Golczyk Tadeusz z  Gimnazjum nr 3     
Trzy II miejsca – Suska Klaudia z  Gimnazjum nr 4    
        Jakubiak Oktawia z Gimnazjum nr 8    
        Jabrzyk Jagoda z Gimnazjum ze Smardzewic    

Zwycięzcami  etapu praktycznego konkursu  zostały drużyny:
I miejsce  – Zespół Szkół w Wiadernie  (Szperna Nikola, Kuklińska Kaludia, Madej Wioletta)
II miejsce – Gimnazjum nr  7 (Sych Natalia, Worach Martyna, Nabiałczyk Dominika)
                  Gimnazjum nr  8 (Jakubiak Oktawia, Bielas Kinga, Gawęda Szymon)

Puchary za rywalizację drużynową (biorąc pod uwagę zarówno część teoretyczną  jak  i praktyczną) otrzymały szkoły:
1 miejsce drużyna z Gimnazjum nr  8 (Jakubiak Oktawia, Bielas Kinga, Gawęda Szymon)
2 miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Wiadernie (Szperna Nikola, Kuklińska Klaudia, Madej Wioletta)
3 miejsce drużyna z Gimnazjum nr  7 (Sych Natalia, Worach Martyna, Nabiałczyk Dominika)

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy drobne upominki. 
Nagrody ufundował ZSP nr 1 i Wydział Strategii i Zarządzania Projektami UM Tomaszowa Mazowieckiego. Dyplomy dla zwycięzców wydrukowała pani prof. Beata Dębińska.
Piękne nakrycia krzeseł wykorzystane w części praktycznej konkursu wypożyczyło Centrum Konferencyjno Rekreacyjne MOLO w Smardzewicach.
Przepyszne desery dla wszystkich uczestników konkursu przygotowała uczennica z klasy I Technikum Hotelarstwa Aleksandra Więcek.
Z uwagi na konieczność propagowania wśród młodzieży zasad dobrego wychowania i zachowania  się przy stole w przyszłym roku szkolnym planuje się zorganizowanie VI edycji powiatowego konkursu „Savoir vivre”.
Serdeczne  podziękowania  za  pomoc  w przeprowadzeniu konkursu składam paniom  prof. Magdalenie Piotrowskiej, Małgorzacie Wuls,  Gabrieli  Fijołek  oraz uczennicom  Technikum Hotelarstwa.


Koordynator konkursu, Beata Chwalińska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl