Przedmioty punktowane

1. Punkty za oceny przyznawane są z czterech przedmiotów.
2. Obligatoryjnie we wszystkich typach szkół uwzględniane są oceny z języka polskiego.
3. Pozostałe trzy przedmioty ustalone są w zależności od typu szkoły.

Do 4-letniego Technikum Nr 1 kształcącego w zawodach:

- dla zawodu technik hotelarstwa przyznawane będą punkty za oceny z:

 • geografii,
 • języka obcego,
 • informatyki,

- dla zawodów technik elektronik i technik elektryk przyznawane będą punkty za oceny z:

 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki.

- dla zawodu technik mechanik przyznawane będą punkty za oceny z:

 • matematyki,
 • fizyki i astronomii,
 • języka obcego.

- dla zawodu technik informatyk przyznawane będą punkty za oceny z:

 • informatyki,
 • matematyki,
 • języka obcego.

- dla zawodu technik mechatronik - klasa wojskowa przyznawane będą punkty za oceny z:

 • matematyki,
 • fizyki i astronomii,
 • języka obcego.

4. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

- ocena celująca – 15  pkt.
- ocena bardzo dobra – 13  pkt.
- ocena dobra – 11  pkt.
- cena dostateczna – 7 pkt.
- ocena dopuszczająca – 2  pkt.

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7  pkt

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl