Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy" - wyniki

kbW etapie szkolnym konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy", którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi, który odbył się w listopadzie 2019 r. w naszej szkole wzięło udział 151 uczniówzklas Technikum nr 1. Konkurs przeprowadzany był w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z pytaniami testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów BHP. Test opracowany przez Szkolny Komitet Konkursowy składał się z 25 zadań.

Najlepiej z zadaniami konkursowymi poradzili sobie uczniowie:

Bartosz Zając z klasy III MEt    - 24 punkty
Dominik Maciejek z klasy IV MEt    - 22 punktów
Paweł Chojnacki z klasy III MEt    - 21 punktów

Uczniowie, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce będą reprezentować naszą szkołę w etapie okręgowym konkursu.
Koordynatorem konkursu jest Jacek Mrozicki.

001  004

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl