Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Akcja edukacyjno-profilaktyczna pn. "Nie bądź dzbanem drogowym"

17 października uczniowie naszej szkoły z klasy 4 technik mechatronik i 2 technik informatyk z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w kinie HELIOS dotyczącym „BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO”

Dlaczego to tak ważne?

„Chcemy uzbroić młodsze pokolenia w wiedzę o inteligentnym i bezpiecznym poruszaniu się na drodze w nowej motoryzacyjnej rzeczywistości. Zarówno z punktu widzenia kierowcy, pasażera jak i pieszego.”– Włodzimierz Zientarski

dzban

Czym jest akcja „Nie bądź dzbanem drogowym”?
To oficjalny program edukacyjny pod patronatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Jest to cykl wykładów i prelekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wykłady są przeprowadzone przez instruktorów OSK, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu kandydatów na kierowców.
Nasz cel to dotarcie do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Do tych, którzy rozpoczynają swoją motoryzacyjną przygodę.
Wykłady są realizowane w ramach projektu „Kino na Temat”
W trakcie prezentacji zostaną poruszone najważniejsze kwestie związane z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.
Prelekcje będą prowadzone w sposób przystępny dla odbiorców, jakimi są uczniowie - zostaną poruszone tematy, które są obecnie popularne wśród młodzieży np. hulajnogi elektryczne, skutery elektryczne, deskorolki elektryczne.
Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 17-19 lat.

1 2

6 7

8 9

 


Notatkę sporządzili: S. Błoch i H. Gąćkowski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl