Szkolili się kadeci „Mechanika”

foto

Kadeci klasy czwartej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim kontynuowali comiesięczne szkolenie praktyczne w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa”.

Podczas szkolenia nie zabrakło doskonalenia umiejętności z musztry zespołowej i pracy na mapach w terenie. Główny wysiłek szkoleniowy skierowany był jednak na ćwiczenia przygotowawcze do strzelania z broni strzeleckiej (w tym z wykorzystaniem systemów i urządzeń szkolno-treningowych, trenażerów itp.), ćwiczenia w obserwacji terenu oraz działania taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i czteroosobowej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl