Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych

12 września odbyły się w naszej szkole zebrania z rodzicami. Poprzedziło je spotkanie ogólne z dyrekcją szkoły. Poza wychowawcami klas pierwszych obecni byli również pedagog i psycholog szkolny oraz przedstawiciel Rady Rodziców. Dyrekcja szkoły przedstawiła rodzicom priorytety na ten rok szkolny. Została zwrócona uwaga na właściwe zachowanie młodzieży, staranne przygotowywanie się do zajęć i frekwencję. Zaprezentowano również projekty, w których w tym roku szkoła weźmie udział.

004    001

005    003

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl