W nowy rok, w nowych mundurach

foto

Zgodnie z umową zawartą w dniu 17.11.2020 r. z Ministerstwem Obrony Narodowej,  Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim otrzymał dotację celową na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia certyfikowanej klasy mundurowej w IV edycji CWKM niezbędnego do realizacji zajęć w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa”.
Realizując zadanie inwestycyjne zakupiono 36 pakietów, w skład których wchodzą: bluza i spodnie, beret, 2 koszulki T-shirt, bluza ocieplana typu polar, polarowe rękawice zimowe oraz polarowa czapka zimowa, plecak taktyczny i zestaw odznak regulaminowych. Cena jednego pakietu to 1320 zł.

Zadanie w pełni zrealizowano. Kadeci, w nowych mundurach prezentują się rewelacyjnie.

2 4  7

11 12

Matura 2021 - co się zmieni?

• nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego
• zmiana wymagań egzaminacyjnych na maturze 2021 /Rozporz.MEiN z 16.12.2020/
• mniejsza liczba zadań z matematyki na poziomie podstawowym,
• brak obowiązku przystąpienia do matury z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego,

Zmiana deklaracji do 7.02.2021

Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sesja Styczeń-Luty 2021

Przypominam  wszystkim  przystępującym  do  egzaminów  o  tym,  że na  cz. pisemną wszyscy  są  zobowiązani do zgłoszenia się do szkoły w wyznaczone miejsce na godzinę przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu z dokumentem  potwierdzającym  tożsamość, MASECZKĄ,  RĘKAWICZKAMI,  z  długopisem  z  czarnym  wkładem, przyborami  zgodnymi  z  komunikatem  CKE (informacja była przesłana przez  dziennik) a w przypadku absolwentów dodatkowo ze świadectwem ukończenia szkoły.

Do  cz. praktycznej obowiązkowo należy zgłosić się do szkoły w wyznaczone miejsce na minimum 30 min. przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu (wyjątek w modelu d, czyli 11.01.2021 na 60 minut przed) z dokumentem potwierdzającym tożsamość, MASECZKĄ, RĘKAWICZKAMI, z  długopisem  z  czarnym  wkładem,  przyborami  zgodnymi z komunikatem  CKE a w przypadku  absolwentów dodatkowo ze świadectwem ukończenia szkoły.

UWAGA: Na CZĘŚĆ PISEMNĄ EGZAMINU uczniowie (klas czwartych) będą wpuszczani zgodnie z kolejnością na listach. Zgodnie z tą kolejnością wchodzimy na salę egzaminacyjną w wyznaczonym czasie.

Kierownik Szkolenia Praktycznego
        mgr Sylwia Błoch 


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

Konkurs "Ozdabiamy Święta".

W dniu 21 grudnia komisja konkursowa w składzie: U. Seredyn, M. Kaczmarzyk, ks. P. Markowicz, ks. K. Sulmirski - dokonała oceny ponad stu prac nadesłanych w ramach konkursu "Ozdabiamy Święta".
 
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce: Majka Grad kl. 2IT; Emilia Brola kl. 3Iw
II miejsce: Aleksandra Pakowska kl. 2Hp; Mateusz Bąkowski kl. 1I;
III miejsce: Antoni Galas kl. 1IH; Roksana Smugała kl. 1Mtw
 
Dodatkowo wyróżnienia otrzymują:
Aleksandra Siewierska kl. 2Hp
Zuzanna Biskup kl. 1IH
Stanisław Błąkała kl. 1I
Weronika Serafin kl. 1IH
Adrian Marus kl. 2E
Dawid Jędrzejczyk kl. 1 Met
 
Wszystkim zaangażowanym w udział w konkursie dziękujemy, a laureatom składamy serdeczne gratulacje. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone po poworcie uczniów do szkół.
 
MajkaGradkl2IT BROLAEmilia3Iw
BAKOWSKIMateusz1I PAKOWSKAAleksandra2Hp
 
 
AntoniGalas1IH SMUGALARoksana1Mtw
 
BISKUPZuzanna1IH  BLAKALAStanislaw1I
 
  KOPREKDominik2IT  SERAFINWeronika1IH
 
MARUSAdrian2E JEDRZEJCZYKDawid1Met
 
SIEWIERSKAAleksandra2Hp
 

Razem na Święta

1

Dnia 17 grudnia w ramach akcji MEN ,,Razem na święta” Samorząd Uczniowski oraz uczniowie klas 2 Iwp i 2 MEp wraz z wychowawcami panią Iwoną Poganowską i panem Jackiem Mrozickim zorganizowali kolację dla dzieci w tomaszowskim Domu Dziecka i przekazali drobne upominki.

W imieniu dzieciaków dziękujemy również Pizzerii Da Grasso za życzenia i poczęstunek.

2  3

 

Podsumowanie XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP

W dniu 20 listopada 2019 r. w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Piotrkowie Trybunalskim pod patronatem NOT w Warszawie odbyło się podsumowanie XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent Roku 2019”, przy współudziale Oddziału Piotrkowskiego SIMP. Absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Mateusz Badura zajął III miejsce w specjalności Technik Mechatronik wśród zgłoszonych uczestników z 48 oddziałów SIMP w Polsce. Szkołę jako opiekun reprezentował Włodzimierz Galicki przewodniczący zespołu mechatroniczno-mechanicznego w ZSP nr1.
Laureat III miejsca w kategorii Technik Mechatronik  Mateusz Badura otrzymał DYPLOM uznania od Zarządu Głównego SIMP w Warszawie oraz nagrodę w postaci statuetki. Otrzymał podziękowanie z rąk Prezesa SIMP Pana Piotra Janickiego i Przewodniczącego Komisji Konkursowej Stanisława Królikowskiego za bardzo wysokie wyniki w nauce w okresie czteroletniej nauki w technikum mechatronicznym oraz za kreatywność i zaangażowanie w działania rodzimej szkoły.

001  002

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

21.09.2020 - kl. III i kl. lV
22.09.2020 - kl. I i kl. II
4-5.02.2021

 

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl